ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان دانشگاه تربت حیدریه


شماره داوطلبی / شماره پرونده:
کد ملی:

   
راهنمای ثبت نام: ( اینجا کلیک کنید!!!)


کارنامه سلامت روان: داوطلبان گرامی با توجه به تاکید سازمان امور دانشجویان وزارت علوم لازم است به آدرس (https://portal.saorg.ir/mentalhealth) مراجعه و کارنامه سلامت روان خود را تکمیل نموده و در مرحله ارسال مدارک بارگزاری نمایید. شایان ذکر است در صورت عدم تکمیل فرم، پورتال دانشجویان مسدود می‌گردد.